[BIN: 0884]

Draugen

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Stolt Salve ho dødde i her Peders gaar,
dei toll Guds englar dei sjunge no saa.
-So hæderlig va' den skjøn jaamfru. -
2. So la dei hæna paa likanbaar
dei toll [Guds englar dei sjunge no saa].
3. So sette dei henar i gravi ne
aa dei toll [Guds englar] dei sjunge derved.
4. Det va' no so silde om en torsdagskvell
dei 3 smaa bonni gjeng'e paa moderens grav.
5. Den eine gret taarir, den andre gret blo,
den tree gret si moer upp av sortan jor.
6. De rivna i jor aa i graamannstein
den døe upp av jori steig.
7. Aa kjære mine børn, kvi græder de saa:
fe maa eg kje hava ro i mi mørke vraa.
8. Me græder for de me har mistet koss moder so god
aa faaet att ei fortrædeleg mor.
9. Stolt S.[alve] gjeng seg inn for herren at staa:
Aa maa eg fygje hjem mæ mine 3 smaa.
10. Ja gjerne maa du følgje dine 3 [smaa]
naar du kjem att naar hanen galer 3.
11. Der stend'e no folk aa ondras derpaa,
at stolt Salve ho fygjer dei børnene smaa.
12. Aa vegjen den va' no ei mil veg lang,
den døe ho fygjer no børnene fram.
13. Stolt S.[alve] ho kjem seg no gangans ti gaars
fru Mettelell ute fe henar staar.
14. Aa høyre du fru Mettelill eg helsar deg saa:
Kvi æ du so vond'e mæ mine 3 smaa.
15. No gjev'e du dine baade øl aa mjø,
men lat no mine faa mjaakkji søt.
16. No klær du dine i gult aa grønt
[men lat no mine faa] vaalmaale graatt.
17. Aa vi' du no vera stifmoder so god,
i himmerikje der skal du bygge aa bo.
18. Men (vi' du no vera stiftmoder) so vred
i helvede skal jeg vise dig sted.
19. Naa li de snart ti at ha'en galer tre,
den dø' 'o maa snart vige afsted.
20. Den eine ho kjembde, den andre ho tvo
den tree ho vogga mæ sin fot.
21. Den ein [ho kjembde, den andre ho tvo]
den tree sette gullkrona paa.
22. Ja fare no væl mine børnene smaa
Gud fader i himlen bevar eder naa.
23. Ja [fare no væl mine børnene] kjær
Gud [fader i himlen bevar] Eder væl.
Ekstra opplysninger