[BIN: 0881]

Draugen

Oppskrift 1894 av Halvor N. Tvedtenukjent sanger, Telemark .

1. Det var en søndagsmorgen at dette mone ske
der gik tre børn at kirkegaren gret.
2. Den eine ho gret taarer den andre gret blo
den tredie gret sin moder op af sortane jord.
3. Ak kjære min børn haat vil de mig no
no vil æg faa laav til at ligga i ro.
4. Ak kjære min moder vil du følge mig hjem
æg har faat en stifmoder saa ond og saa slem.
5. Ja æg maa lov til at følge dig hjem
naar æg kjæme ate ti klokka sler fem.
6. Ha æg ikje ette mæg femten aars mat
vi ska mine børn lide hunger og hat.
7. Ha æg ikje ette mæg dynune blaa
hvi ska mine børn ligge paa halm og paa straa.
8. Ha æg ikje ette meg femten aars ljos
hvi ska mine børn sidde i mørke huus.
9. Vil du nu være en stifmoder god
i Himerig skal dig beredes et bord.
10. Og vil du nu være en stifmoder saa slem
i helvede skal dig beredes en seng.
11. Naa vær æg ikje lov til at tale med Dem
æg maa være tilbage til klokken er fem.
Ekstra opplysninger