[BIN: 0876]

Draugen

Oppskrift 1880 av L. M. Lindeman etter K. Liestøl, Bygland, Aust-Agder .

 Fru Signe hun døde blev jordet og gjemt
Hr. Espen han ægtet skjøn Guldborg den rige
for al hendes Rigdom og Snildhed i Sind
i Dands og i Harpe var ei hendes Lige
hun svævede stedse i Gammen og Dans
hun passede hverken paa Børn eller Hus.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO Norsk Musikkamling ms. 2456, eske 203.

Merkn. Over står: Bygland. Her K. Liestøl, 22/6 80.