[BIN: 0873]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1944 av Rigmor Trimannslund Holmsen, etter Ragnhild Bergo, Øvre Eksingedal, Evanger, Hordaland .

 Vise
Da va tre bodn som hadde fengje stemor, og ho
var stygg med dei. Dei gjekk jamt på kyrkjegarden
at more og gret. Da stod i visene kar da hende.
Da var Guri Nesheim som song dan jamt, ja ho hadde
ikkje riktig tone, da va meire so ho sa da:
Det hendte udi Rama ein torsdagskveld
tre børen, tre børen til graven gikk.
("dei skje kjæra seg for more".)
Kjære moder, kjære moder, du følger oss hjem,
ti vi haver fått så streng stykmor igjen.
Den ene gret tårer, den anden gret blod,
den tredje gret mod'ren av sorten jord.
("So kom more, og so sa ho da til stykmore":)
Er hun god, er hun god mot mine børen så små,
så skal hun en plass udi himmelen få.
Er hun vond, er hun vond mot mine børen så små,
så skal hun en plass udi helvede få.
Da e no stygt når bodne grete so på graven at more
lyt syna seg.
Ragnhild Bergo.)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS R. Trimannslund II, s. 12, 1944, Øvre Eksingedalen.