[BIN: 0872]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert, av Olaf Lommerud etter ukjent sanger, Solør, Hedmark .

1. :/:Det hendte sig så sørgelig en torsdags kveld:/:
:/:at tre små barn til graven kom:/:
2. :/:Den ene gret tårer, den anden gret blod:/:
:/:den tredje gret sin moder op av sorten jord:/:
3. /Å kjære du moder, du følger oss hjem, /
/ti vi haver fået en stedmoder slem./
Moren viser sig for stedmoderen.
4. /Å hadde jeg ikke efter mig ti bolstere blå?/
/hvorfor skal mine børn ligge på bare strå?/
5. /Å hadde jeg ikke efter mig ti dusin vokslys?/
/hvorfor skal mine børn ligge i mørke hus?/
6. /Å hadde jeg ikke efter mig både øl og mad?/
/hvorfor skal mine børn lide hunger og had?/
7. /Og vil du nu være en stedmoder god./
/i himmelen vil jeg berede dit bord./
8. /Og vil du nu være en stedmoder slem./
/i helvede vil jeg berede dit hjem./
9. /Jeg haver mer at tale, men jeg haver ikke tid, /
/ti himmerigs klokker de ringer efter mig./

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Olaf Lommerud s. 3-4. (Renskrift) Overskrift: "Den onde stedmor".