[BIN: 0869]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .

 Eg leivde ette meg dei gule voksljos
mine bon maa sova i mørke hus.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge 64, s. 79. (NFS, kopi) -Oppskrifta er som teks D innarbeidd i ein restitusjon R. Berge let prenta i "Norske folkevisur" 1911, s. 40-43 (med opplysningar s. 94-100).