[BIN: 0868]

Den vonde stjukmori

Oppskrift -udatert- av Rikard Bergeukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. De var ein torsdagsaften klókken tre,
der sto tre børn paa graven gret.
2. Den eine gret taarir, den andre gret blo,
den træe gret sin moder ot-o den sortande jor.
3. "Kjære børn, hvi græder di saa?"
"Vaares stemoder er bleven saa slem".
4. Elisa ho reiste mæ (!) lemmer mæ' hast,
aa jori ho rivna aa murane brast.
5. Elisa ho talte til stedmoderen saa:
. . . . . . . . . .
6. "Kjære stemoder, vi' du være saa slem,
saa skal jeg i helvede bringe din seng."
7. Elisa ho talte til manden saa:
"Hóss kann de no ha seg du hev fórladt desse smaa".
8-9. Spard' eg kje ette meg øl aa mat,
aa spard' eg kje ette meg dønune blaa,
dei smaa skó no lie baade hunger aa nød,
aa dei smaa skó no liggje paa straa!"
10. "Aa vi' du naa være en stedmoder só god,
só skal jag i himlen duka ditt bor.
11. Nu haver jeg ikke her mere at se;
dei himmelske klókkun' dei rigna paa meg".

Ekstra opplysninger

Oppskrifta er som B-tekst innarbeidd i ein restitusjon R. Berge let prenta i "Norske folkevisur" 1911, s. 40-43 (med opplysningar s. 94-100) 4 Opplysning om kvedar vantar.