[BIN: 0867]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .

 Eg leivde ette meg dei gule voks'jos
mine bon maa sova i mørke hus.

Ekstra opplysninger

Oppskrifta er som tekst D innarbeidd i ein restitusjon R. Berge let prenta i "Norske folkevisur" 1911, s. 40-43 (med opplysningar s. 94-100).