[BIN: 0867]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .

 Eg leivde ette meg dei gule voks'jos
mine bon maa sova i mørke hus.
Ekstra opplysninger