[BIN: 0864]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Hæge Dølo, Mo i Telemark .

1. Den eine gret taarir, d.[en] a.[ndre gret] blo
den tredie g.[ret] sin moder upp av sortande jord.
2. Ha de kji etti meg femtendagsbrø
kvi skó bónni mi lie honger aa nø.
3. Ha [de kji etti meg] dønune blaa
[kvi sko bonni mi] liggje paa straa.
4. Ha de kji [etti meg] femten voksljos
kvi sko b.[onni] mi liggje i mørkanes hus.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCLXXXIII, (283) s. 68. (NFS, kopi).