[BIN: 0862]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Else Dale, Åmotsdal, Seljord, Telemark .

1. Det var en søndags morgen klokken den slo tre
daa gjekk der 3 børn paa kjørgaren aa gret.
2. Den eine græte taarir den andre [græte] blo
aa den trea gret si moer utav den sorten jor.
3. Aa kjære mine børn hott fattas dikkon no
mæ eg maa kje sova i graven i ro.
4. Agnetta ho inn gjenom døren gjekk inn
aa alle henas børn di svevde seg onkring.
5. A.[gnetta] opp til sin herre saa
aa maa eg no fylgje mine børn saa smaa.
6. Ja, visst maa du fygje dine b.[ørn saa] smaa
vi' du komme igjen naar kl. ringer fem.
7. Aa kjære min mann gløym du ikkje dei smaa
8. Dæ va' dønur ette mig baade store aa smaa
aa mine smaa børn maa liggje paa straa.
9. Hott vilst du naa være deg ein moder saa slem
i helvede der sko eg rede di seng.
10. Hott vilst [du naa være deg ein moder] so go
i himmelen der sko eg rede ditt bo.
11. Nu har eg ikkje stunder til at tale med dig
fe dei himmelske klokker dei ringjer ette mig.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXLIX (349), s. 47f. (NFS, kopi). - I str. 7 manglar 1.2.