[BIN: 0860]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter "Kjeringi av Olav Berge", Seljord, Telemark .

1. Kjære mine børn hott fattas dekkaan naa
mæ de skaa ligge saava paa bare straa.
2. Aa kjære mi moder vi' du fylgje oss hjem
me har fengje ei stemor saa slem.
3. Den eine gret taarir den andre [gret] blo
den tree gret moder av sortande jor.
4. S[alvelin] falt for Jessum paa kne
5. Saa rist 'o av seg moll aa stein
Aa statt naa upp mine mødige bein.
6. Den eine ho bissa den andre ho tro
den trea vogga ho mæ sin fot.
7. Gav eg deg kje etter mæ dynune blaa,
mæ mine smaa børn skaa saava paa straa.
8. Gav eg deg [kje etter mæ] øl aa mat
[mæ mine smaa børn skaa] lie hunger aa hat.
9. [Gav eg deg kje etter mæ] store voksljos
[mæ mine smaa børn skaa] liggje i mørkande hus.
10. Dersom du passar mine børn saa
saa skaa du straffi i hælvete faa.
11. Dersom [du passar mine børn saa]
himmerikjes glæde skaa du faa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXXVIII (328), s. 12-14. (NFS, kopi). - I str. 4, 1.1 står: S. falt .. 1.2 manglar. I str. 6, 1.1 står strek under tro. - Etter str. 11 står: Visa er etter gamle Kari Hurrom, syster av Ragnhild.