[BIN: 0859]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Signe Homme, Treungen, Nissedal, Telemark .

1. Den eine gret taarir den andre gret blo,
den tree gret sin moder uppav den sortan jord.
2. Aa vil du no vera min stemoder slem
i helvede skal eg berede ditt hjem.
3. Aa vil [du no vera min stedmoder] god
i himmelen skal eg berede ditt bo.
4. Ha eg kje etter meg sju dynune blaa
mine børn maa liggje paa straa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXVIII (318), 24-25. (NFS, kopi). Merkn. Under strofe 4 står: (de va' kje viggheimen hennis, de). (etter Signe Homme, Treungen).