[BIN: 0859]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Signe Homme, Treungen, Nissedal, Telemark .

1. Den eine gret taarir den andre gret blo,
den tree gret sin moder uppav den sortan jord.
2. Aa vil du no vera min stemoder slem
i helvede skal eg berede ditt hjem.
3. Aa vil [du no vera min stedmoder] god
i himmelen skal eg berede ditt bo.
4. Ha eg kje etter meg sju dynune blaa
mine børn maa liggje paa straa.
Ekstra opplysninger