[BIN: 0857]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Aslaug Krokstøyl, truleg Lårdal, Telemark .

1. Den eine ho kjembde, den are ho tvo
aa den tree ho vogga mæ sin fot.
2. Eg løyvt' ette meg dei bolster blaa
mine born maa liggje paa bare straa.
3. [Eg løyvt' ette meg] baade brø aa vin
mine børn maa lie baade honger aa nø.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCIV, s. 39 f. (NFS, kopi)