[BIN: 0854]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Fossjord, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Tri børn de gange sig paa kjørkjegaren inn
.....
2. Den eine gret taarir, den andre gret blo
den tre'e gret mor si ut-av sortande jor.
3. Aa kjære snille mor, vil du fygje oss hjem
for di me hev fengje ei stjukmor so slem.
4. .....
maa eg no fygje mine smaabørn heim.
5. Javisst maa du fygje dine smaabørn hjem
vi' du kaama igjen daa at klokka ringer fem.
6. Ho riste sine lemmer so hardt
at malmoren rivna aa murane brast.
7. ...... (gjekk ho inn)
ho pusta so varmt som ein søvestavind.
8. Ette meg va' der atte baat' øl aa brø
mine børn sko lie baatte hunger aa nø.
9. (Ette meg va' der atte) dei bolsteri blaa
(mine børn) maa liggje paa høy aa straa.
10. Aa vi' du no vera ein stedmoder go
i himmelen der sko eg gjera deg bo.
11. Aa vi' (du no vera ein) stemoder ond
i helvede der sko du senkas ti bonn.
12. Nu har jeg ikke tid til at tale leng mæ dig
thi himmelens klokker dei ringe nu paa mig.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLV 245, s. 152f. (NFS, kopi) (Renskrift) - Om Guro Fossjord opplyser Berge at ho har visa fraa Else Dale, Flatdal.