[BIN: 0851]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Eldrid Væting, Fyresdal, Telemark .

1. Den eine gret taarir, den aire gret blo
den tre'e gret si moir av sorte jor.
2. No so gret han ein liten svein
de ti hørde mor i ein annen heim.
-So hederleg va' den jaamfruva -
3. Ho gjekk seg fram fe Jessum aa staa
maa eg heim ti mine smaa.
4. Den eine bysti, den aire ho tvo
den tre'e ho vogga mæ sin fot.
5. Der va' etti meg baadi øl aa mat
mine smaa maa lie baade honger aa hat.
6. Der (va' etti meg) dynune smaa
aa mine smaa barn maa liggje bare paa straa.
7. Der (va' etti meg) dei halvvoksen ljos
aa mine barn maa sitje i mørke hus.
8. Æ di vonde mæ mine bonni smaa
so ska hælvetes dynni opi staa.
9. Aa æ (di) snille (mæ mine bonni smaa)
so ska himmeriks dynni (opi staa).

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXLVIII, s. 5-6. (NFS, kopi) - Str. 2 stod opphavleg først. Derfor omkvedet der. Til slutt har Berge skrive: "V.4 skal vera etter v. 9, de var stjukmori:", og den er skriven ein gong til til slutt, med ei innleiing: "Ho blei snille mæ dei bonni"

Den eine ho bysti, den aire ho tvo
den tre'e ho vogga alt mæ sin fot.

- 3.1: Ho retta til: Stolt Margjit; til 7.2 denne merknaden: "sitje de bruka mor aa far".