[BIN: 0850]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Eidsborg, Laardal, Telemark .

1. En torsdagsaften da klokken ringte tre
da gjekk der tre smaa børn paa kjørgar aa gret.
2. Den ene græd taarer, den anden græd blod
den trea gret si moder upp-av den sortan jor.
3. Aa kjære vor moder du følger os hjem
vi har faat en stemoder saa haard og saa slem.
4. Agnetta ho frem for sin herre aa staa
aa maa eg fygje heim-att ti mine tri smaa.
5. Ja du maa fygje (heim-att ti dine tri) smaa
- - - - -
(6). Men naar klokken ringer fem
maa du kaamme igjen.
7. Mine børn de lide baade hunger aa nød
jeg levde etter mig baade øl aa brød.
8. Mine (børn) de sidde i mørke hus
jeg levde (etter mig) de lange vokslys.
9. Mine b(ørn) de ligge paa stikker aa straa
jeg levde (etter mig) de dyner saa blaa.
10. Aa vi' du no være en stemoder saa slem
i helvede der ska du slide for dem.
11. Men (vi' du no være) en st(emoder) saa god
i himmerig vil jeg berede ditt bo.
12. No har eg ikkje ti ti aa tale med jer mer
no ringer de himmerikske klokker ette meg.
13. De eine ho byste, de andre ho tvo
de tre' e va' lite ho rugga mæ sin fot.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge 247, s. 15f. (NFS, kopi) - Ved str. 1 strofa skal takast opp att. - 4.1: etter Agnetta står ? ta til: side. - Etter siste str. står: "De va' stjukmori.