[BIN: 0849]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Sigrid Nerbø, Mo, Telemark .

1. Du ska kji paa rigdomen sjaa
men mei etti hennes goe raa.
2. Du ska kji sjaa hossi klæi æ skorne
- - - - -
3. Han saag ikkje etti hennes goe raa
han saag mei paa hennes gule haar.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge 249, s. 43. (NFS, kopi) - Str. 3 er retta til:

Han saag mei paa hennes gule haar
hell han saag paa hennes goe raa.