[BIN: 0848]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Margit Brattedalen, Mo. Telemark .

1. De var no so silde en onsdagskvell
aa dei tredje smaabørn ganger paa kjørgaren hen.
-Saa redeligen var den skjøn jaamfru -
2. Den ene græder taarer aa den anden græder blod
men den tre'e gret si moder av sortande jor.
3. Ak kjære mine børn, kvi græder di for mig
For me haver faatt ei stemoder so sli.
4. Stolt Salve hun inn for sin herre monne gaa
men maa eg faa lov ti aa følge mi' smaa.
5. Ja vi' du no kaam' atte i morgo klokka fem
so ska du no faa lov ti aa følge dei hjem.
(so sa' 'o de mæ sjukmori):
6. Naar du skjer'e nye klæi paa dine tri smaa
aa vi' du no vaske aa pønte om mine tri smaa.
7. Var der ikkje efter oss di gule vokslys
no sko mine smaa børn side i mørke hus.
8. (Va' der ikkje efter oss) dei dønun' blaa
(no sko mine smaa børn) liggje paa bare løngstraa.
9. (Va' der ikkje efter oss) øl aa mat
no sko mine smaab(ørn) lie honger aa hat.
10. Vi' du no vera go mæ mine 3 smaa
so sko himmeriks døren deg aaben faa staa.
11. Vi' du no vera vonde (mæ mine 3 smaa)
so sko helvedes døren de' aaben faa staa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge 247, s. 74f.(NFS, kopi) - 7.1: Var retta til: Va' ; 10.2: deg retta til: de' . - Til slutt opplyser Berge: "Etter Sigrid, mor av M., var komi fraa Numedal aare fyrr 'o gjekk las. Ho var g. m. Olav Brattedalen".