[BIN: 0845]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Tone Haatveit, Mo, Telemark .

1. Det va' en søndagsmórgen at dette monne skje
der gjekk seg tvo børn utav kjyrkjegaren gret.
2. Den eine gret taarir, den anden [gret] blo
den træe gret sin moder upp av sortande jor.
3. Ak kjære min' børn hótt vil de meg no,
no vil eg faa lóv til at ligga i ro.
4. Ak kjære min moder vi' du følge mig hjem,
eg har faatt en svigmoder saa ond aa saa slem.
5. Eg maa faa lov ti at følge dig hjem
naar eg kommer atte ti klokken slaar fem.
6. Ha' eg kji ette 15 aars mat
kvi sko mine børn lide honger aa hat?
7. Ha [eg kji ette] 15 aars lys
kvi [sko mine børn] sitj' i myrke hus.
8. Vi' du no være en svigmoder saa god
i himmerikje skal der beredes et bor.
9. Vi' du [no være en svigmoder] saa slem
i helvede skal [der beredes] en seng.
10. No har eg kji lóv ti at vera mæ dem.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXXV, 35-36. (NFS, kopi). - Som overskrift står: Den vonde stjukmor. Merkn. I strofe 3, linje 1 staar: vil(l'); 10,1: under står no har klokka slegje fem.