[BIN: 0843]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Sigrid Utabjaa, Mo, Telemark .

1. Den eine gret taarir den are gret blo
den tree gret si moder av sortan jor.
2. Den eine ho kyste den are ho tvo
den tree rugga ho mæ sin fot.
3. Eg leivd ette meg den døna blaa
aa bonni mi sko liggje paa straa.
4. Eg leivd ette meg dei store voksljus
aa mine smaabørn sko ligge i svarte hus.
5. Eg leivd ette meg baa øl aa brød
aa mine smaabørn lide baa honger aa nød.
6. Naar eg høyrer dei hondane tude
daa frygtar eg for at den døde va ude.
7. Hvergang dei høyrde smaahonde gjø
daa gav dei børnen øl aa brø.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CLXVII, 45 ff. (NFS, kopi). Merkn. I strofe 3, linje 1 er let ette retta til leivd ette; 4,2: mørke er jamstilt med svarte hus; 5,1: mat er retta til brød under str. 7 står: Ho trur at den avdøde het Maalfrid.