[BIN: 0842]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1909 av Rikard Berge etter Birgit Holtskil, Kviteseid, Telemark .


De va' tri bon som fekk sjukmor, aa so va' 'o so vond'e mæ dei.
Men so kaam den andre mori aa tala ti dei:

1. Du kann klæ dine i silkjen grøn
so kann (du klæ) mine i valmaal skjøn,
sa 'o mæ 'o. Daa blei 'o snillare.
2. Om tala herren i sengji laag:
hoss kann de ha' seg du æ so snille mæ bonni smaa.
3. Aa jou, d'æ kje rart - sei 'o - at eg æ snill'e mæ (bonni smaa)
fe eg tala mæ deires moer i gjaar.
4. Den eine kjembd' 'o, den andr' 'o tvo
den tre'e vogga 'o mæ sin fot.
Ekstra opplysninger