[BIN: 0841]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Olav Langelid, Kviteseid, Telemark .

1. Den eine ho vogga, den andre ho tvo
den tree vogga 'o mæ sin fot.
Faren sa:
2. Hott kann de have seg du æ so snille mæ bonni smaa?
3. "D'æ kje onder eg æ snille [mæ bonni smaa]
eg tala mæ deires moer igjaar.
4. So klær du dine i silkjen grøn,
so klær du mine i valmaal skjøn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CIII, 99. (NFS, kopi). - Som overskrift står: Sjukmori. Merkn. Under strofe 4 står: (Birgit); i str. 1, 1.1 er denne retta til den.