[BIN: 0840]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Gunnhild Tveit, Kviteseid, Telemark .

1. De var ein torsdagsaften klokken tre
der sto tre børn paa graven gret.
2. Den eine gret taarir, den andre g[ret] blo
den tree gret sin moder oto den sortande jor.
3. Kjære børn hvi græder di saa
vaares stemoder er bleven saa slem.
4. Elisa ho reiste mæ lemmer mæ hast
aa jori ho rivna aa murane brast.
5. Elisa ho talte til stemoderen saa
6. Kjære stemoder vi du være saa slem
saa skal jeg i helvede bringe din seng.
7. E[lisa] ho [talte] til manden saa
hoss kann de no ha seg du hev forlat desse smaa.
8. Spard' eg kje ette meg øl aa mat
aa spard' eg kje ette meg dønune blaa.
9. Dei smaa sko naa lie baade hunger aa nød
aa dei smaa sko naa liggje paa straa.
10. Aa vi du naa være en stedmoder saa god
saa skal jeg i himmelen duka ditt bor.
11. Nu haver jeg ikke her mere at se
dei himmelske klokkun dei rigna paa meg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CL, 54 ff. (NFS, kopi). Merkn. I strofe 5 manglar 1.2; ved str. 9 1.1 staar b og ved 1.2 d; under str. 11 staar: (Audver Haugkasin kvad ho) "Ho sill ende tvitakas tonen paa denna").