[BIN: 0839]

Den vonde stjukmori

Oppskrift med melodi, udatert, av Catharinus Ellingukjent sanger, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

 Stolt Salve ho dø' i herr Peders Gaard
dei tolv Guds Engle dei sjunge vel so.
-So hæderleg var den skjøn Jomfru-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. > Prenta i "Vore kjæmpeviser" s. 83.