[BIN: 0838]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter fru Normann, Lillesand, Aust-Agder .

1. Den fr.[omme] fru Signe på sotteseng lå
hr. Espen han sørged for hende så såre
vær trøstig hun bad ham og græd ikke så
mig martrer langt mer end min død dine tårer.
du snart i en lykkelig vennevivs favn
du glemmer din sorg og forvinder dit savn.
2. Fru S.[igne] hun døde blev jordet og glemt
hr. E.[spen] han egtede Gullborg hin rige.
berømt for sin skjønhed og snilhed i skjemt
i dans og i harpeleg fans ei hendes lige.
hun svæved bestandig i gammen og sus
og agtede hverken på børn eller hus.
3. Ved stegersets ildsted Elina hun sad
på skjødet hun havde sin grædende broder
hun dæggede for ham og hulked og bad
og ønsked sig tidt hos sin hvilende moder
med ett hun forfærdet i måneskin så
en ligklædde skikkelse for sig at stå.
4. Elina min datter hvi sidder du her
og hvor står det til med små søskenne dine
o kall mig ei datter i hvo du end er
o lad mig i fred svared ængtslig Eline
min moder som æblet var hvid og var rød
men du er jo bleggul og ligner en død.
5. I graven der falmer det rødeste kind
i graven jeg bor og fra gr.[aven] jeg kommer
jeg hørte jert sukk i mit hvilested ind
og rørte min klage den evige dommer
jeg reiste min klage den evige dommer
jeg reiste de mødige lemmer med hast
så murene revnet og marmoret brast.
6. O moder du kommer fra graven til oss små
så tag os da med dig vi lide så ilde
vi fryse, vi sulte, vi ligge på strå
de terner de gjøre her alt hvad de ville
- - -
- - -
7. - - -
- - - -
Vred stedtes hun da for sin egtemands seng
o Esben og Gullborg hør børnenes vånde
o havde du født dem og båret som jeg
du glemte dem ikke for tant og for leg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFS T. Hannaas 447, s. 2-9 (NFS, kopi). - Som overskrift står: Den fromme fru Signe. Merkn. i str. 3, 1.l er kjøken retta til ildsted. Dei 2 siste 1l. i str. 6 og dei 2 første l. i str. 7 manglar. Under str. 7 står: Fru Normann fraa Lillesand. Lært den av si farmor fru Møller i Risør, fødd Brodersen. Ho var fødd i Holme [Holum] ved Mandal. Ætti var dansk. Fru Møller flutte til Lillesand paa sine gamle dagar. På s. 9 står dette verset:

Jeg efterlod eder de bolstere blå
det monne de terner forrådne og slide
de ædlinger fryse og ligge på strå
o havde jeg født dem til sådan en kvide
o havde du født dem og båret dem som jeg
du glemte dem ikke for tant og for leg.