[BIN: 0836]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Tveiten (Hovden), Bykle, Aust-Agder .

1. - - - - - - -
da gik der tre småbørn på kirkegården gret
- Å ja.-
2. Den eine gret tårir den andre gret blo
den tree gret si moder av sortan jor.
3. "Jeg efterlod mig rigdom og dyna så blå
og mine børn skal liggje på halm og på strå.
4. Jeg efterlod mig penge, jeg efterlod mig brød
og mine børn skal lide stor hunger og nød.
5. Hvis du vil være en stimoder så slem
i helvede skal jeg berede deg seng.
6. Men hvis du vil være en stimoder så god
i himmelen skal jeg berede deg bo."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFS T. Hannaas 3, 57. (NFS, kopi) (Renskrift). - Overskrift: Den vonde sjukmori.. Merkn. Jvfr. T. Hannaas 407, 46. Fyrste lina i strofe 1 vantar