[BIN: 0833]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1907 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovden (Tveiten), Bykle, Aust-Agder .

1. -----
da jikk der tre småbørn1 på kjerkegården gret.
1drengebørn
2. Den eine gret tårir, den andre gret blo
den tree gret sin moder av sortan jor.
-A ja -
3. Jeg efterlod mig rigdom og døna så blå
og2 mine børn skal ligge på halm og på strå.
2men
4. Jeg (efterlod mig) penge, jeg efterlod mig brød
og mine (børn skal) lide stor hunger og nød.
5. Hvis du vil væra en stimoder så slem
i helvede skal jeg berede dig seng.
-A ja-
6. Men hvis (du vil væra en stimoder) så god
i himmelen skal jeg berede dig bo.
-A ja-

Ekstra opplysninger

Orig.ms. BFS T. Hannaas 407, s. 46-47. (NFS, kopi) Overskrift: "Den vonde sjukmori", men kvedarens opplysning at han har "hørt visa av Tjodvor Breive" - Prenta i "Norsk Folkekultur" 1921, s. 79 med nokre endringar i skrivemåte.