[BIN: 0832]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1894-95 av Halvor Nilsen Tvedten etter ukjent sanger, Bø, Telemark .

1. Det var en søndagsmorgen at dette monne ske
der gik tre børn at kirkegaren gret.
2. Den eine ho gret taarir, den andre gret blo
den tredie gret sin moder op af svarten jor.
3. Ak kjære mine børn, haat vil de mæg no
no vil eg faa lov til at ligge i ro.
4. Ak kjære min moder, vil du følge mig hjem
eg har faat ein stifmoder saa ond og saa slem.
5. Ja eg fer lov til at følge dig hjem
naar eg kjem at til klokken er fem.
6. Hae eg ikkje ette mæg femten aars mat
vi ska mine børn lide hunger og hat.
7. Hae eg ikkje etter meg dynune blaa
hvi skaa mine børn ligge paa halm og paa straa.
8. Hae eg ikkje ette meg femten aars ljos
hvi skaa mine børn sidde i mørke huus.
9. Vil du nu være en stifmoder god
i himmerig skal dig beredes et bord.
10. Og vil du nu være en stifmoder saa slem
i helvite skal dig beredes en seng.
11. Naa fer eg ikkje lov til at tale med Dem
eg maa være tilbage til klokken er fem.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge 259, s. 132f. (NFS, kopi) Overskrift: "Den onde sjukmoder".