[BIN: 0831]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatertmed ukjend hand i Moltke Moes samlingar ukjent sangerHeddal, Telemark .

1. De var en Torsdags Aften da Klokken den slog tre
at de tre smaa Börn gik paa Graven aa græt.
2. Den eine græt Taarer, den andre græt Blo
den tree græt si Moer op a sortanne Jor.
3. O kjære mine Smaabörn hvad vil de mig nu
mens jeg ikke kan faa tid til at sove i Ro.
4. Kjære vor Moder vil du følge os hjem
vi har faat os e Stömor, hu e os saa slem.
5. Strax stod hun for Herren og bad om faa Lov
og bad om faa Lov til at følge dem smaa.
6. Ja du kan faa lov til at følge dem hjem
naar du er i Graven naar Klokka slaar fem.
7. Vil du nu være en Stömoder slem
i Helved skal jeg oprede din Seng.
8. Men vil du nu være en Stömoder god
i Himlen skal jeg berede din Stol.
9. Der var efter mig de Dÿnerne blaa
nu skal mine smaa dem ligge paa Halm og Straa.
10. Der var efter mig de femten Voxlys
men nu skal mine Smaabarn sidde i mørken Huus.
11. Der var efter mig baade Klæder og Mad
men nu skal mine Smaabörn lide Hunger og Had.
12. Jeg har mer at tale, men d'er ikke tid
de himmelske Klokker de ringe efter mig.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 73, s. 3a-4. Overskrift med M. Moes hand: "morsvisa" Den vonde stykmori - Viseteksten staar inne i ei samling nystev paa to ark skrivepapir med overskrift: "Brev fra Hitterdal". Til teksten staar ei etterskrift: "Den som sang lagde til : at Barna tre Torsdags- var paa Graven, men først den Tredie saa sin Moder; -det var mig ikke muligt at faa den i Bondesproget, den eneste som kunde den var en Skoleholder, og han vilde endelig forfine den". - Dei første seks strofane er skrivne som tre firlina strofar.