[BIN: 0830]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatertmed ukjent hand i Moltke Moe's samling ukjent sangerMo, Telemark .

1. Den fromme fru Signe paa soteseng laag
aa espen han sørger for hende saa suare
giv snart en lykkelig vennendes favn
saa lindrar din sorg, saa forglæmmer du den harm.
Nei gjerne min ven du maa Krænkke det saa
naar hun gjør den lykke og lekar dei smaa.
2. Signelil hun Døde blev jord og forglæmet
han negtar da Gulborg den rige
blev rømt for sin sjønhed og snilhedt og sjønhed
i sang og i Harpelig fan han sin Likje
saa svarmar dei stedse i Sus og Dus
de tænker saa lite paa Børn og paa Hus.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 82, s. 13. Merkn. I strofe 1, linje 3 er lykkendes retta til lykkelig og i 1.5 jau til nei. Den vonde stykmori