[BIN: 0827]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .


a

1. Når han gjæle hanen den kvite
på hann kann du inkji lite.
2. Når (han gjæle hanen den) svarte
på hann tar du inkji akte.
3. Når (han gjæle hanen den) roue
då må' han vike den doue.
4. Ho klappa på dynni mæ fingane små
statt upp, hr. Espen, skrei lokun ifrå.
Espen va gift atte, å sjukmoeri va so vonde mæ bonne; so kroup drængjen uppi fangje hænas å ville hava patt'e, men gjenta kjende o kji:
5. Å drængjen han kjende si moder i nu
å kjære min datter, kvi kjende kji du.
6. Eg levde etter meg tri fuldvaksne ljus
mine småbørn fær liggje i dæ myrkaste hus.
7. Jeg ledte efter mig valmål i gråt
mine småbørn får liggje på berre strå.
8. So ha' ho på hænas bå routt å blått
å på sine eigne valmål i grått.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 25, s. 117-118