[BIN: 0823]

Den vonde stjukmori

Oppskrift, udatert, av Ivar Mortensson etter Eivind Talleivsson Berge, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

 Stolt Jomfru ho døe i s(tolt) Peders Gaar
de 12 Gudsengle de sjunge no saa.
-So hæderlig var den sjøn Jomfru -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS I. Mortensson 12, s. 56. (Originaloppskrift)