[BIN: 0820]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, Mo, Telemark .

 Lille Jon ri seg su under øy
-dansar I væl mitt skjøne unge viv -
han fester a Vendelin, vene møy.
-du måtte væl vera mi -
Ekstra opplysninger