[BIN: 0817]

Den vonde stjukmori

Oppskrift udatert av Sophus Buggeukjent sanger, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Herepær gjekk seg her sør under li
-for fruvur å møy -
han fester 'a Sylvelin, vene viv
-Så lang æ' dæn notti, eg søv 'a ei -
2. Han f(ester) 'a S(ylveli), flyt 'a heim
herrar å riddarar fygjer mæ dei.
3. Dei livde ihop dei åri ni
å åtte ihop dei bonni tri.
4. Som dei ha' vori ihop åri ni
då døe burt Sylv(eli), vene viv.
5. Herepær (gjekk seg her sør under) øy
(han fester 'a) Vendeli, vene møy.
6. Han fester 'a V(endeli), flyt 'a heim
kjovar å kjeltringar fygjer mæ dei.
7. Som ho ha vori (heime) ein dag hell tvo
så begynda ho te tukte å slå.
---------------------------
8. Æ du vonde mæ bonni mi
i helvite misser du sjæli di.
9. (Æ' du) go (mæ bonni mi)
i himmerik glear seg sjæla di.
10. Dæ eine ho byste, dæ are ho tvo
(dæ tree ho) voggar (mæ sin fot).
11. Kvi æ' du snille mæ bonni små
Eg tala mæ bonnis moer igjår.
12. Tala du mæ bonnis moer igjår
bære meg Gud, eg mått' 'a 'kje sjå.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge r, s. 10.-1.2: Sylvelin retta til: Sylveli; 7.1: heime står i parantes over lina. -Siste str. vantar, den er sett til etter reinskrift NFS, S. Bugge 3, s. 44. Overskrift: "Moderen under Muld VII. (fra Eidsborg)". Reinskrift og orig.oppskr. er identiske. -9.2 (i reinskrift): helvite, må vera feil for: himmerik.