[BIN: 0815]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Eg la meg innunder tunnetapp
-fyri follo -
atte tappa å atte drakk
-Den tunna den gløymer eg addi -
2. Bære meg fe boni små
- fyri follo-
eg heve ikkje frændænne lite på.
D'æ' tungt å trøa dansen unde mollo- -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge e, s. 28. - 1.1: innunder retta til: innunde - Reinskrift NFS, S. Bugge 6, s. 80 med overskrift: "Moderen under Mulde (Hallvor Hagabrekka. Flatdal 1864)". Her har dei to strofane bytt plass, og Bugge gjev att oppskrifta slik:
"Han kvad som gammelt Stev":

Bære meg fe boni små
Fyri follo -
eg hev ikkje frendanne lite på.
- D'æ' tungt å trøa dansen unde mollo -

"Han lod det følge efter":

Eg la meg innunde tunnetapp
-Fyri follo- ("hører ikke hid")
atte tappa å atte drakk.
-Den tunna den gløymer eg addi-
("Med dette Vers har hint intet at gjøre").
Jfr. Johs. Skar: Gamalt or Setesdal III (ny utg. 1963), s. 279, "Draugafæri", str. 1 og 3.