[BIN: 0812]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Gro Gunnarsdotter Haugjen, Fyresdal, Telemark .


b

1. Stolt Alve ho dødde i lill Peders går
so lagde de hende på ligebår
so havde de hende til kjerkegår.
-So hæderlig var den skjønne jomfruva -
.......................
2. So gret då han liten svein
ti høyrde de moere i en annen heim.
3. Stolt Alvei hun ganger for herren at stå
må eg no heimatt ti bonne små.
4. Ja væl må du til dine små gå
når du kommer atte før hanen galer to.
5. St(olt) A(lve) ho riste sig på sine ben
det rivna i mure og malmorsten.
6. St(olt) A(lve) ho gjekk for lill Peder at stå
kvi æ' de so vonde mæ bonne små.
7. Der va etti meg både øl å mat
mine småbarn ska lide bå hunger å hat.
8. (Der va etti meg) de hågvoksne ljus
(mine småbarn) lyt sikje i myrke hus.
9. (Der va etti meg de) silkjepuder små
(mine småbarn) lyt liggje på barre strå.
10. Vi de vere so vonde mæ bonne små
helvites dynnar ska opæ stå.
11. Men vi' de vere go mæ bonne små
himmeriks dynnar ska' opæ stå.
12. Vi du vere go mæ han liten svein
ska' eg bee for deg i en annen heim.
13. No må eg kje leng'e mæ deg lill Peder tale
no fere den himmelske hane ti gale.
14. Det eine ho byste, de are ho tvo
de tree ho vagga alt mæ sin fot.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 76-78. - Merknader: 3.1: Alvei retta til: Alve; 10.2 (11.2): dynnar retta til dynnæ; 13.1: leng'e retta til lenger; 14.1: over ho er skrive: "Stifmoderen". - Reinskrift NFS, S. Bugge 6, s. 160-161 med overskrift: "Moderen under Mulde. (Gro Gunnarsdotter Haugjen. Fyresdal. 1863)". Med nokre små formelle endringar identisk med orig.oppskr.