[BIN: 0810]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Ver gång dem hørde hundin tuta
da ræddes dem for den døde var ute.
2. (Ver gång dem hørde hundin) sång
(da ræddes dem for) den døde gång.
3. Eg løvde ette meg øl å mat
mine børn må lie hunger å hat.
4. (Eg løvde ette meg) blymstri blå
(mine børn må) liggje i bære strå.
5. Ja ska' eg meir ti eder gå
so krank ei lykke ska du få.
6. Da svarede liden Kjersti i sengen hun lå
so go ska' eg vørå imot dine børn små.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge i, s. 199-200.