[BIN: 0809]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .

1. Eg løvde etter meg sjuhundre vokslys
mine børn ska sytjå i de mørkaste hus.
2. (Eg løvde etter meg) den bullstra blå
(mine børn ska) ligge på hålm o på strå.
3. Vi' du vørå stimo'er så slem
i helvete der ska' eg reie di seng.
4. Men vi' du (vørå stimo'er så) go
i himmerikje (der ska' eg) rede ditt bo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge i, s. 162-163. - 3.1, først skrive stykmo'e retta til stimo'er.