[BIN: 0806]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1857, av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .


a.

1. Stolt Salvei ho dødde i her Peders går
så lagde de hende på ligebår.
-Så hæderlig var den skjøn jomfru -
2. Så båre de hende til graven frem
de tolv gudsenglanne sjunger for dem.
3. Så satte de hende i graven ned
(de tolv gudsenglanne sjunger) derved.
4. Herr Peder red sig sør under øy
han feste fru Mettelin, vene møy.
5. Dæn eine ho dengde, dæn andre ho slo
dæn tree ho spente mæ sin fot.
6. De va så silde om en torsdagskveld
de tre små børn gik til graven hen.
7. De satte sig ned ved graven og græd
så stenene måtte græde derved.
8. Den ene gred tårer, den anden græd blod
den tredje sin moder av sorten jord.
9. St(olt) S(salvei) gik for vor Herre at stå
må jeg fylgje hjem de tre små.
10. Så gjerne du må følge hjem de tre små
når du kommer igjen før hanen galer to.
11. Det rivner i marmor, det rivner i mur
sto(l)t Salvei stod frem av det mørke bur.
12. St(olt) S(alvei) kom i her Peders går
ute sto fru Mettelin slo sit hår.
13. Kvi æ du så vonde mæ bonni små
i helvete dær sku du løni få.
14. Der var ette meg både ull å lin
mine børn nå ligge i aske som svin.
15. (Der var ette meg) dæ bolstre blå
(mine børn må ligge) på bare strå.
16. (Der var ette meg) dæ høge voksljus
(mine børn) må sova i mørke hus.
17. Vi du vera snill mæ bonni mi'
i himmerig sko' eg berede deg sted.
18. Eg må ikkje lenger stand' tale mæ deg
dei himmeriges klokkunne ringjer for meg.
19. Dæn eine ho kjemde, dæn andre ho tvo
dæn tree ho vagga mæ sin fot.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge m, s. 47-48 Str. 9 og 10 står for seg sjølv etter str. 11, men tilvisingsmerke viser at dei skal stå framføre. Str. 4 og 5 står for seg sjølv til slutt, men Bugge har markert rette plaseringa med tilvisingsteikn.- 14.1: var retta til va; Sam.lies, 15.1, 16.1. - Reinskrift NFS, S. Bugge 2, s. 118-119 med overskrift: "Moderen under Mulde VI. (Dagne Li)". Den er identisk med orig.oppskr. bortsett frå små avvik i skrivemåte. I reinskrift er str. 1,2,3,8,9,10,19 avstytte som tilvisingar til oppskriftene etter Tone Marteinsdotter, Lårdal (var... ) og Ambjørg Vistadbakkjen, Mo (var. XXX). Str. 7 og 8 er prenta i DgF III, s. 868.