[BIN: 0804]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

 b
Så lagde de hende på ligebår
upp stod jomfru, krusa hendes hår.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge a, s. 104 - I 1.2 er stod retta til: sto.