[BIN: 0802]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Else Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid., Telemark .

1. Dei livde ihop i åtte år
-på folli -
dei åtte dei bonni bå mange å små.
-(Det er tungt) trø (dansen unde) molli. -
2. Sjukjen kom i den by,
sjuke blei Signeli vene viv.
3. Så båre de te graven hen
dei tolv (gudsenglanne sjunger for dem).
4. Nora for kyrkja jara dei lik,
sunna for kyrkja skoa dei viv.
5. Dei tok den bruri å flutte ho heim,
sørgefull sveinar fygjer mæ dei.
6. Dei sette den bruri i brurebenk
(sørgefull sveinar) bar for dei skjenk.
7. Um tala bruri i benkjen sat,
kven eige dei bonni på golve går.
8. Ti svara brukvindunne tvo
di eige den herren den du ska få.
9. Ho slo ti dæ minste unde plommekinn,
slo bloi skvatt uti skarlakskinn.
10. Um tala bruri i benkjen sat
må eg meg på gata gå.
11. Ja du må deg på gata gå,
når du kommer atte til hanen galer,
heller må du kje mæ din herren sove.
12. Bruri reiste uppette stetti
Signeli ho møtte.
13. Kvi æ du så vonde mæ bonni små?
helvite ska du i løni få.
14. Der va' ette meg bå ull å lin,
mine børn ska liggje i aske som svin.
15. (Der va' etter meg) de blomster blå,
(mine børn ska liggje) på bare bosstrå.
16. (Der va' ette meg) bå øl å mat
(mine børn ska) lie bå hunger å hat.
17. Når du skjer dine blomster blå,
så må du gjere mine dei klæine grå.
18. (Når du) gjev (dine) mjø å vin
(så må du gjeva mine) den mjokkji kvit.
19. Vi du vere snille mæ bonni små,
himmerikje ska' du i løni få.
20. No må eg 'kje lenger stå tale mæ deg
himmerikes klokkunne ringe etter meg.
21. Den eine byste, (den are) tvo
den tree ho vagga (mæ sin fot).
22. Um tala kung Nikelus i sengji låg
kvi æ du så snille mæ bonni små.
23. D'æ 'kje under um eg snille mæ bonni små
eg tala mæ deires kjær moder igjår.
24. Å tala du mæ (deires kjær moder) igjår
Gud laste den stundi eg såg ho 'kje då.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s. 158-162. (Originaloppskrift) Oppskrifta er stundom sterk avstytt, så utfyllingane ikkje er heilt sikre og delvis må byggja på jamføring med nærståande variantar. - Merknader: Etter str. 3 står: sette i graven tolv. Det er truleg avstytting av ein strofe som har lydd om lag slik:

Så sette de i graven ned
dei tolv gudsenglane sjunge derved.

I 5.2 står først skrive: riddar å sveinar, retta til: sørgefull sveinar; 9.2, slo bloi må vel vera misskriving for: så (so) bloi; 23.1: her er vel falle ut eit er; 24.1: Å retta frå Hott.