[BIN: 0801]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Herr Peder red sig under ø
han fested stolt Salvei, så ven en mø.
-Så hæderlig var den skjønne jomfru -
2. Han fested stolt Salvei og hented hende hjem
og ridder og svende i følge med dem.
3. Stolt Salvei ho dødde i herr Peders går
så lagde de hende på ligebår.
4. De bare stolt Salvei til graven hen
og ridder og svende de sjunge for dem.
5. De lagde stolt Salvei i graven ned
og ridder og svende de sjunge derved.
6. Nora for kyrkja der jorded han lig
å sunna for kyrkja der skua han viv.
7. Då va' de så seint um en torsdags kveld
der gjenge tre døttre te moderens grav.
8. Den eine gret tårer, den andre gret blo
den tree gret moder av sorte jor.
9. Stolt Salvei ho går for vår herre at stå
må jeg følge hjem med mine tre små.
10. Ja du må følge hjem med dine tre små
når du kommer igjen, før hanen galer to.
11. Stolt Salvei skjød opp sine modige ben
der revnede mur og marmorsten.
12. Stolt Salvei kom seg gangandes i går
fru Mettelill sto å kjemde sitt hår.
13. Vil du være en stemoder så god
i himmerig skal du vist bygge og bo.
14. Men vil du være en stemoder så led
i helvede skal jeg vide dig sted.
15. Jeg løyvde etter mig de høie voksljus
mine børn de sider i mørke hus.
16. Jeg løyvde etter mig både øl og brød
mine børn maa lide stor hungersnød.
17. Jeg løyvde etter mig de bolster blå
mine børn de ligger i bare strå.
18. Å giv du dine både øl og brød
å giv så mine melken sød.
19. Å klær du dine i silke og mår
å klær så mine i vallmo grå.
20. Den eine ho byste, den andre ho tvo
den tree vogga ho mæ sin fot.
21. Jeg må ikke lenger stå tala så
no lider snart te at hanen galer to.
22. Hver gang de hørde de hunde gjø
så gave de børnene øl og brød.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 1, s. 47-49. (Renskrift) Overskrift: "Stolt Salvei og fru Mettelill. I. (meddelt af Tone Marteinsdatter)". Under omkvedet har Bugge med blyant - utydeleg skrive - nokre parallellar frå same vusa i Danmark og Sverike, henta frå variantar i DgF og hos Arwidsson. Seinare er innført nokre varieringar. Sidan ingen ting anna er sagt, må dei også vera etter Tone, med unntak av tre, der det er opplyst at dei skriv seg frå Lindeman: 1.1: Herr Peder han red; 2.1: Han feste; 3.1: Stolts Salvei hun dødde; 4.2: de fulgte med dem; 7.1: De va' så seint; 8.1: tårir; 9.1: Stolt Salvei hun gik; 10.2: førend; 11.2: murer; 12.1: kom seg der gangends; 12.2: stod og kjemde; 13.1: Men vil du være; 13.2: skal jeg berede dig bo (Lindeman); 14.1: så slem (Lindeman); 14.2: skal jeg vist vide dig sted; oprede din seng (Lindeman); 15.2: mine børn maa side; 17.1: bulster; 19.2: å klæd så mine i vallmål grå; 21.1: so; 21.2: no li de snart: - Samstundes er strofane skipa om, slik at rekkjefølgja blir: 12, 14, 13, 17, 15, 16. - Prenta i DgF III, s. 867, men utan varieringane og rettingane. Den prenta teksten viser følgjande avvik: 2.2: de følge; 7.1: om; 7.2: ti moderens grav; 8.1: anden; 11.1: op; 15.2: sidder; 19.2: så klæd du mine i vallmår grå; 20.1: are; 21.2: nå lider snart ti.