[BIN: 0800]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1880, av L. M. Lindeman etter K. Liestøl, Bygland, Aust-Agder .

 Fru Signe hun døde blev jordet og gjemt
hr. Espen han ægtet skjøn Guldborg den rige
for al hendes Rigdom og Snildhed i Sind
i Dands og i Harpe var ei hendes Lige
hun svævede stedse i Gammen og Dans
hun passede hverken paa Børn eller Hus.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO Norsk Musikksamling ms. 2456, eske 203. Merkn.. Over står: Bygland. Her K. Liestøl, 22/6 80.