[BIN: 0796]

Den vonde stjukmori

Oppskrift frå 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Vest-Telemark .

1. Herre Peer reid seg sud under Øy
-fyri Follo -
fester a Sylverlin, flyt hennar heim.
-Tungt at troda Dansen under Mollo -
2. Han fester 'a S(ylverlin), flyt hennar heim
Riddarar og Sveinar rid med dei.
3. Dei sette a S(ylverlin) i Benki.
Riddarar og Sveinar skenkir.
4. Dei livde i hop i atte ar.
dei atte ihop dei Bonni sma.
5. Sa kom der sjuki i liten By
hon døde burt Fruga Sylverlin.
6. Herre P(eer) rider seg sud under Øy
festar a Vendelin, ljote Møy.
7. Han fester a V(endelin), flyt henar heim
Tjovar og Kjeltringar fygjer med dei.
8. Dei sette a V(endelin) i Benki
Tjovar og Kj(eltringar) skenkir.
9. Hon bleiv sa vond i Brurehus
hon slog der sund bad Skalir og Krus.
10. Hon bleiv sa vond med Bonni sma
dei matte einki paa Golvi ga.
11. Hon skar pa sine bad gult og grønt.
pa hennes ha hon ded Vadmali skjønt.
12. Nar hon gav sine bad Øl og Mat
da gav hon hennes bad Hogg og Slag.
13. Sylverlin talar til Jomfru Maria sa
Aa ma eg no meg ned pa Jordi ga.
14. Ma eg no meg ned pa Jordi ga
og sja hos dei liver mine Bonni sma.
15. Gjønni ma du pa Jordi ga
og sja hos dei liver Bonni sma.
16. Du ma gjønni pa Jordi fara
nar du kem at nar Hanane gala.
17. Nar han geler Hanen den kvite
den tar du inki pa lite.
18. Nar han geler Hanen den svarte
honom tar du einki akte.
19. Nar han geler Hanen den raude
da ma en vike den Daude.
20. V(endelin) geng etter Stette
hon 'a Sylverlin møtte.
21. Høyrer du V(endelin), eg spyrgje deg ma
hossi liver mine Bonni sma.
22. Kvor gang ded græter ded vesle Kind
sa stend eg up af Gravi mi.
23. Er du vond med ded vesle Kind
i Helveti fær du Lønin din.
24. Er du snill med Bonni sma
Himmeriks dør opin fer deg star.
25. Nar du gev dine bad Øl og Mat
sa gev du mine bad Hogg og Slag.
26. (Nar du sker pa dine bad) gult og grønt
(sa sker du pa mine ded) Vadmali skjønt.
27. No geler Hanen den kvite
pa honom turte eg ki lite.
28. (No geler Hanen den) svarte
(pa) honom (turte eg ki) akte.
29. (No geler Hanen den) raude
no ma 'en voke den Daude.
30. V(endelin) genge bad ut og in
sa ofte feller ho Tarir pa Kinn.
31. Hon vart sa snill med Bonni sma
dei matte slet einki pa Golvi ga.
32. Den eine hon byste, den adre hon tvo
den tr(eda) vagga hon med sin Fot.
33. Til talad herre P(eer) i Sengi lag.
kvi ma ki mine Bonni pa Golvi ga.
34. D(e)fe ska ki dine Bonni pa Golvi ga
eg talad med deires Moder igar.
35. Talad du med deires Moder igar
bere med Gud, eg matte 'a ki sja.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 5, s. 11-12. Overskrift: "Stjukmorin". Prenta i "Norske Folkeviser" 1853, s. 844-847 med ei rekkje endringar. - I fleire tilfelle har Landstad gløymt å setja aksent over a; denne er då ætt til her. - Str. 2 er skrive i margen. - 11.1: over grønt står: blat; 11.2: over skjønt står: grat; 35.1: deires Moder retta til Sylverlin.