[BIN: 0790]

Elvehøj

Oppskrift 1891 av Moltke Mo etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Jeg lagde mit hoved til Elvarhøi
mit hoved dei fingæne dvalte
der kom ei jomfru å rørte ved
våg upp, våg upp du fager ongersvend
å lad meg med dig tale.
-Jeg siden aller hænar tilforn så -
2. Vil du hos konn blive
så skå vi læra deg både lesa å skrive
bassen at binde, drakjen skå røma av lande fe dig
som ligg'e på dæ røde gull.
3. Den eine begjynna te en vise at kvæde
å alle dei småfuglar i skogjen1 var
dei kvitra i kvor den dale
å alle dei fiskar i floden gjikk
dei leika mæ sine hale'.
1skoven
4. Å den andre begjynna [te en vise at kvæde)
å alle dei små fiskar i floden gik
di leika mæ sine små finnar
å strømmen begynna te stille å stå
som førre var vant til å rinde.
5. De dansa inde de [dansa] ud
ja den elvarehær
men alletier sto ongersvend
han sto å stødde seg på sitt svær.
6. Ja vil du kje hos konn vere
så skå øksar å gvasse knivar
lægge ditt hjerte i dvale.
7. Ja vil du [kje hos konn] blive
så skå [øksar å gvasse knivar]
lægge ditt hjerte til hvile.
8. Men havde ikkje Gud han været mig så god
at hanen den havde galet
forvisst ha' blive i elvarhøi
i alle mine livsens dagar.
9. Å ha' ikkje [Gud han været] meg så go
han ha gjeve meg att'e mitt minne
forvisst ha' eg blive [i elvarhøi]
blandt dei elvarkvinnur
10. Eg råder ingjen reiser til elvarhøi
å legger seg der til å sove.
Ekstra opplysninger