[BIN: 0789]

Elvehøj

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

1. Et par bukkeskindsstøvlar eg væl kann få
-Den lange nott -
men trå Dansen mæ deg eg ikkje må.
-Fer dansen gjenge so lett gjenom lunden -
2. "Ei silkjeskjurte båte nett og fin
den blekte mi moer i måneskin."
3. "Ei silkjeskjurte eg væl kann få
men trå dansen mæ deg eg ikkje må."
4. Eg råde vil hver danersvend,
som ride vil tilhobe,
han reise ikkje te elverhaug
og lægge seg der te sove.
Ekstra opplysninger