[BIN: 0788]

Elvehøj

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Torstein Reiarsson Gvåle . Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Å alle små fiskar i floden var
dem leika med eders hale
å alle små fuglar i skogen var
begynte at kvittre uti dale.
-Siden jeg hende første såg -
2. Hører du fager ungersvend
vil du kje med oss blive
eg sko lære deg bokoronor
å derte løså o skrive.
3. Eg ska lære deg bassen at binde
og bjørnen uppunde li
dragen som ligg på de røde gull
ska rømme a lande for dig.
4. Hør du fager ungersvend
vil du ikkje med oss tale
da ska svæl o gvasse knivar
leggje ditt hjarte i dvale.
5. Havde ikkje gud givet mig min lykke so god
at hanen havde slaget sine vinger
vist ha' eg blive i den elvarfæl
alt me dem elvarkvindunn.
6. Jeg råde vil hver danesvend
som ride vi' ti hove
dem rider seg aldrig te elvarhøi
o legge seg der te å sove.
Ekstra opplysninger