[BIN: 0786]

Elvehøj

Oppskrift 1860 av Ludvig Mathias Lindeman etter Lars Haraldsson Kåsi Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Jeg lagde mit Hoved ved Elvarhøi
mine Øine finge en Dvale
saa kom der to Jomfrugu gangandes fram
dei vilde saa gjerne med mig tale.
-Siden jeg hende første saag -
2. Den eine klappa meg ved hviden Kind
den andre hviskra meg ind i Øira
aa statt up du fagre Ungersvend
aa lyster du Dandsen at røre.
3. Stat up fagre Ungersvend
lyster du Dandsen at røre
mine Jomfrugur skal for dig en Vise kvæde
den fagraste du lyster at høre.
4. Den eine begynder en Vise kvæde
saa fagert over alle de Kvinder
den rennandes Strøm hon stildes derved
som før var vandt til at rinde.
5. Den rendnandes Strøm hon stildis derved
som før var vann til at renne
of ælle Smaafiskar i Floden var
dem leika med deres Hale.
6. Ælle Smaafiskar i Floden var
dem leika med deres Hale
og ælle Smaafuglar i Skogen var
begyndte at kvittre i Dale.
7. Hør du fager Ungersvend
vil du kje med os blive
jeg skal lære dig Bok og Runor
og dertil læse og skrive.
8. Eg skal lære deg Borsen at finde
og Bjørnen up under Li
og Draken som lig under røde Guld
skal rømme af Landet for dig.
9. Aa høir du fager Ungersvend
vil du kje med os tale
da skal Svær og hvasse Knive
lægge dit Hjerte i Dvale.
10. Havde ikke Gud givet min Lykke saa god
at Hanen havde slaget sine Vinger
vist havde jeg blevet i den Elvafærd
alt med den Elvakvinde.
11. Jeg raade vil hver Dannesvend
som ride vil te Hove
de ride sig ikke til Elvarhøi
og læg sig der til at sove.
Ekstra opplysninger